Volkslied “Het Wilhelmus”

Het Wilhelmus is het Nederlandse volkslied. Het lied bestaat uit vijftien coupletten die een acrostichon vormen: de eerste letters van de vijftien coupletten vormen de naam Willem van Nassov. De v is hierin als Romeinse letter een u, en de coupletten die destijds met een s aanvingen, zou men in modern Standaardnederlands met een z beginnen.

Van het Wilhelmus wordt meestal het eerste couplet gezongen, soms gevolgd door het zesde, dat in de Tweede Wereldoorlog erg populair was. Het Wilhelmus is het Nederlandse volkslied sinds 10 mei 1932. Tot dan was het lied "Wien Neêrlands bloed" het volkslied, maar de jonge koningin Wilhelmina had al bij haar inhuldiging in 1898 haar voorkeur voor het Wilhelmus te kennen gegeven. In de voorbereiding naar haar 25-jarig regeringsjubileum werd dit officieel vastgelegd door de Nederlandse regering.willemoranje01

Het Wilhelmus weerspiegelt Willem van Oranjes tweestrijd inzake de opstand in de Nederlanden. Enerzijds probeert hij trouw te zijn aan de Spaanse koning, anderzijds is hij boven alles trouw aan zijn geweten, dat hem voorschrijft God en het Nederlandse volk te dienen.

 

Alleen het eerste en zesde couplet worden nog geregeld gezongen.

1. Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitsen bloed,
den Vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.

6. Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer,
 op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven, Uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

bron: wikipedia
Luisteren naar het Wilhelmus?  klik op deze link