Nationale Herdenking

Maandag 30 APRIL 2018 THEATERVOORSTELLING ADRES ONBEKEND
20.30 uur;  Floralis – Huis van Cultuur – Lisse.

Entree € 17,50, aanvang 20.30 uur, kaarten via www.theaterfloralis.nl
Deze speciaal samengestelde voorstelling gaat over muziek in tijden van oorlog.
Uitvoerenden: Bram van der Vlugt, Sahand Sahebdivani, Lucas Dols e.a.

Vrijdag 4 MEI 2018 – NATIONALE HERDENKING
m.m.v. de Werkgroep Nationale Herdenking 4 mei Lisse

Tijdens de Nationale Herdenking herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Het Lissese herdenkingsprogramma luidt als volgt

14.00-16.15 uur Bezoek Lissese oorlogsgraven en B-17-monument
(op uitnodiging).
18.45-19.45 uur Algemene Herdenkingsbijeenkomst
in de Gereformeerde Kerk Lisse, Heereweg 105.
Aansluitend Stille Tocht naar het Bevrijdingsmonument.
19.45-20.30 uur Nationale Herdenking
nabij het Bevrijdingsmonument, hoek Heereweg/Oranjelaan.
20.30 uur Afsluiting bij Uitvaartzorg Bollenstreek,
Oranjelaan 76 (op uitnodiging).

TOELICHTING PROGRAMMA

Maandag 30 april 2018 MUZIEK IN TIJDEN VAN OORLOG
Stichting Theater Floralis
Entree € 17,50, aanvang 20.30 uur, kaarten via www.theaterfloralis.nl

Muziek is overal en is van alle tijden. Waar ook ter wereld wordt er muziek gemaakt.
Deze speciaal samengestelde voorstelling gaat over muziek in tijden van oorlog. Tot de uitvoerenden behoren: Bram van der Vlugt, Sahand Sahebdivani, Lucas Dols e.a.

Oorlog van toen en oorlog van nu. Bram van der Vlugt vertelt. Over muziek in de kampen en over de Nederlandse dirigent Willem Mengelberg. Van der Vlugt & Co zetten gedichten op muziek. De pianist Tony Roe zal een gedeelte vertolken uit Quartet for the End of Time, een stuk dat Olivier Messiaen als krijgsgevangene componeerde in een kamp in Görlitz.
De Iraanse verhalenverteller Sahand Sahebdivani vertelt over de kracht van muziek in een oorlog. Lucas Dols komt spelen met Van der Vlugt & Co en namens Sounds of Change. Hij zal met Syrische muzikanten, o.a. Nawras Altaky die pas sinds kort in Nederland is, muziek maken en vertellen over de kracht van muziek in Syrië.
Een bijzonder geïnspireerde avond. Met kunstenaars van toen en nu, van daar en hier. Want muziek is er altijd. En overal.

Vrijdag 4 MEI 2018 – NATIONALE HERDENKING
m.m.v. de Werkgroep Nationale Herdenking 4 mei Lisse

14.00-16.15 uur           Bezoek Lissese oorlogsgraven en B-17-monument.
Lisse telt momenteel nog vier oorlogsgraven: twee op de Algemene Begraafplaats Duinhof en twee nabij de r.-k. kerk St. Agatha, waarvan één kerkelijk eregraf met vier oorlogsslachtoffers. Het totaal aantal plaatselijke oorlogsslachtoffers bedraagt zeven.

Ter nagedachtenis van de gevallenen vindt jaarlijks een bezoek aan de graven plaats. Nabestaanden zijn daarbij blijvend betrokken. Bij toerbeurt nemen Lissese basisscholen deel. Dit jaar zullen leerlingen van de christelijke basisschool De Akker bij elk graf een korte herdenking houden.

Ook het B-17-monument, gesitueerd in de tuin van de r.-k. kerk in De Engel, wordt bezocht. Daarbij zijn tevens leerlingen van de r.-k. basisschool Beekbrug, die zorgen voor de instandhouding van dit monument, betrokken.

18.45 – 19.45 uur          Algemene Herdenkingsbijeenkomst in de Gereformeerde Kerk Lisse, Heereweg 105.
Gesproken woord en muziek zijn kenmerken van de Algemene Herdenkingsbijeenkomst in de Gereformeerde Kerk.
Bassel Alsabbagh zal vertellen over de moeizame weg van Damascus naar Lisse en over de weerslag van deze vlucht uit een wreed oorlogsgebied op hem en zijn gezin. Een zoektocht naar veiligheid, vrede en vrijheid!
In het programmaboekje kunt u – in de vorm van een interview met betrokkene – lezen over de positieve wijze waarop in ons land de opvang van ontheemden kan verlopen.

De heer B.J. Grisnich, die als ouderling is verbonden aan de Gereformeerde Gemeente Lisse, zal spreken namens de Lissese kerken.
Organist Albert Versluis speelt de inleidingsmuziek en begeleidt de samenzangen.
Het combo Friends 4 Peace bestaande uit Eric Citroen, (gitaar), Ellis den Dekker (dwarsfluit), Alies Haasnoot (zang), Stephen van Oosten (cajon) en Tanja van der Zwart (zang) heeft een belangrijke muzikale inbreng.Op de speellijst staan: Zeg me dat het niet zo is; U bent mijn schuilplaats Heer; Lord hear my prayer; We’ll meet again.

Aansluitend is er een Stille Tocht naar het Bevrijdingsmonument hoek Oranjelaan/Heereweg.

19.45 – 20.30 uur           Nationale Herdenking nabij Bevrijdingsmonument, hoek Heereweg/Oranjelaan.
Ter plaatse vanaf 19.45 uur speelt het Harmonieorkest Da Capo koraalmuziek. De heer Leo Romijn en leerlingen van de christelijke basisschool De Akker dragen gedichten voor. Na het traditionele taptoesignaal volgen twee minuten stilte. Een van de vaste ceremoniële handelingen is het plaatsen van bloemstukken nabij het Bevrijdingsmonument. Daarbij verleent de Scoutinggroep Lisser Kaninefaten al vele jaren assistentie aan vertegenwoordigers van:

  • de Gemeente Lisse;
  • de Stichting Oranje-comité Lisse en de Werkgroep Nationale Herdenking 4 mei Lisse;
  • de Stichting Bevordering Welzijn Georganiseerde Werknemers Lisse;
  • de Buurtvereniging Wilhelmina;
  • de gezamenlijke kerken van Lisse en de Raad van Kerken;
  • de Stichting Vluchtelingenwerk Lisse;
  • de Lissese Ouderenbonden (KBO en PCOB);
  • de Politie Team Bollenstreek;
  • de Vereniging Oud-Indiëgangers, Wapenbroeders en Vereniging Oud-Militairen Indonesië;
  • Contact Oud-Mariniers Lisse;

Leerlingen van de christelijke basisschool De Akker brengen namens alle Lissese scholieren een bloemenhulde.
Mevrouw Lies Spruit, burgemeester, sluit de bijeenkomst af.

Goeie actie, van …
Bassel Alsabbagh gevlucht uit Damascus, hoofdstad van het verscheurde Syrië, is een van de gastsprekers tijdens de Algemene Herdenkingsbijeenkomst in de Gereformeerde Kerk Lisse. In onderstaand interview kunt u lezen hoe het hem en zijn gezin is vergaan. Het verhaal is letterlijk van zeer nabij. Mogelijk heeft hij als opticien ook u een betere kijk op het leven van een vluchteling kunnen geven.

In juni 2017 stapt Bassel Alsabbagh (40) uit Damascus brillenzaak Pearle te Lisse binnen en vraagt onbevreesd of ze mensen nodig hebben. Dennis Bakker (26), filiaalmanager, is meteen onder de indruk en biedt hem een week later een werkervaringsplek aan. Inmiddels zijn ze gewaardeerde collega’s en draait ‘Bas’, want zo noemen zijn collega’s hem, in de winkel mee. Een onwaarschijnlijke samenwerking of toch niet?

‘Ik ben 40, maar niet te oud om iets te leren!’
Als Bassel in 2014 aankomt in Nederland, is hij vastbesloten zijn ervaring als opticien hier in te zetten. Zijn eigen brillenzaak in Damascus werd gebombardeerd en hij en zijn vrouw Nour en drie kinderen Ahmad, Kamar en Hala moesten vluchten. Vanaf het begin is hij positief over zijn mogelijkheden in Nederland. ‘Als ik de Nederlandse taal goed leer, waarom niet? Ik ben 40, maar niet te oud om iets te leren!’ Solliciteren werkt hier echter anders en hij heeft geen netwerk. Op aanraden van zijn jobcoach bij VluchtelingenWerk stapt hij een aantal brillenzaken in Noordwijkerhout en Lisse binnen om te informeren naar een stageplek.

‘Bassel moest wel enorm gemotiveerd zijn.’
Dennis vertelt over hun eerste ontmoeting. ‘Hij sprak al zo goed Nederlands en bleek nog geen drie jaar in Nederland te zijn. Die moest wel enorm gemotiveerd zijn. Ik dacht niet ‘hij is vluchteling en daarom moet ik hem een plek bieden’. Nee, ik vond hem gewoon een vriendelijke, zeer gemotiveerde jongen.’ Hij kwam er gauw achter dat Bassel veel ervaring had. ‘Hij verkocht binnen de kortste tijd zelfstandig brillen en op dag één verstelde hij al brillen van klanten.’ Dacht Dennis niet toen Bassel binnen kwam lopen: daar heb ik echt geen tijd voor? ‘Nee, ik vind het juist ontzettend leuk om mensen op te leiden.

‘Je moet de taal leren en een doel hebben. En dat doel voor ogen blijven houden.’
Toch is het voor vluchtelingen soms moeilijk om een leerplek of een baan te vinden in Nederland. Wat heeft Bassel geholpen? ‘Ik vroeg alles aan mijn contactpersoon van VluchtelingenWerk, Zij gaf mij mijn eerste Nederlands taalboek. Ik wist dat de taal het allerbelangrijkste was. Ik startte al gauw zelf met YouTube lesfilmpjes en volgde daarna taalles bij het Taallokaal te Noordwijkerhout. Via mijn jobcoach van VluchtelingenWerk volgde ik een VIP-training (Vluchtelingen Investeren in Participeren, red.) en leerde daarin over werk vinden in Nederland, persoonlijke presentatie en mijn cv. Mijn jobcoach moedigde mij aan bij opticiens langs te gaan. Allerbelangrijkste, je moet de taal leren en een doel hebben. En dat doel voor ogen blijven houden.’ Ondertussen is Bassel hard bezig zijn Nederlands nog meer te verbeteren. Ook zijn hij en Dennis bezig om Bassels vrouw Nour te helpen met het vinden van werk.

‘Ik wil graag alle Nederlanders bedanken!’
Bij de afronding van het gesprek wil Bassel heel graag nog enkele mensen bedanken. ‘Ik ben heel gelukkig met mijn collega’s. En ik wil een aantal mensen bedanken: mijn contactpersonen bij VluchtelingenWerk en bij het Taallokaal Noordwijkerhout. Eigenlijk wil ik graag alle Nederlanders bedanken. Ja, echt! En een heel belangrijk iemand: Dennis Bakker, filiaalhouder met een ‘goeie actie’!

Esther Versluis, leerlinge van de  r.-k. basisschool Beekbrug, schreef in mei 2017 het navolgende (enigszins bewerkte) gedicht:

Duitsland viel Nederland binnen Samen met Amerika en Engeland
De oorlog ging beginnen. vochten we tegen Duitsland.
Nederland deed er alles aan Wij hebben de strijd gewonnen
om Duitsland te verslaan en Duitsland teruggedrongen.
   
Kogels vlogen om je oren. Anne Frank leefde ook in de oorlog.
maar Nederland had al verloren Haar leven zat vol bedrog
Hitler richtte zijn haat op de joden Anne Frank werd verraden
daardoor vielen er heel veel doden en in een concentratiekamp afgeladen
Op 4 mei om 20.00 uur zijn wij 2 minuten stil.
Dank je wel mensen die voor de vrede alles, zelfs hun leven, hebben gegeven.

 

De herdenkingsbijeenkomsten 4 mei eindigen met een informele afsluiting voor genodigden. Vele jaren vonden wij een gastvrij onthaal bij Van der Putten & Dunweg Uitvaartverzorging. Deze organisatie is onlangs verhuisd als gevolg waarvan deze samenwerking, waarvoor wij de directie zeer erkentelijk zijn, tot een eind is gekomen.

Het bestuur van Uitvaartzorg Bollenstreek, gehuisvest aan de Oranjelaan 76, heeft spontaan aangeboden om de afsluiting in het vervolg in de onder zijn beheer staande accommodatie te organiseren. Van dit zeer welkome aanbod, waarvoor wij het bestuur hartelijk dankzeggen, hopen wij nog heel veel jaren gebruik te mogen maken.