Nationale Herdenking

Maandag 29 APRIL 2019; HERDENKEN
Literair concert van Jan Terlouw & het Leonard Ensemble
Stichting Theater Floralis

Entree € 15,–; aanvang 20.00 uur; tickets met stoelkeuze via www.floralislisse.nl

Bijna 75 jaar geleden is de rechtsstaat hersteld. Herwonnen vrijheid, herstelde vrede. In het literaire concert van Jan Terlouw & het Leonard Ensemble zal het erover gaan hoe prachtig vrijheid is en hoe belangrijk het is die niet te misbruiken. Hoe mooi vrede is en hoe moeilijk het is die te bewaren. Tekst en muziek zijn met elkaar verweven en vormen een eenheid. Het meest opmerkelijke van Jan Terlouw is wellicht dat hij naast zijn omvangrijke werk als natuurkundige, als politicus en als bestuurder, ook artistieke talenten heeft. Al twee generaties zijn opgegroeid met zijn boeken voor de jeugd, Daarnaast treedt hij vaak op met musici, met poëtische, filosofische en soms cabareteske door hem zelf geschreven teksten, waarmee hij laat zien hoe woorden en muziek elkaar kunnen versterken.
Het Leonard Ensemble bestaat uit: Pauline Terlouw (viool), Carla Schrijner (cello) en Jan Willem Nelleke (piano).

Zaterdag 4 MEI 2019 – NATIONALE HERDENKING
m.m.v. de Werkgroep Nationale Herdenking 4 mei Lisse

Tijdens de Nationale Herdenking herdenken we allen – burgers en militairen- die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Het Lissese herdenkingsprogramma luidt als volgt

14.00-16.15 uur Bezoek Lissese oorlogsgraven en B-17-monument
(op uitnodiging).
18.45-19.45 uur Algemene Herdenkingsbijeenkomst
in de Gereformeerde Kerk Lisse, Heereweg 105.
Aansluitend Stille Tocht naar het Bevrijdingsmonument.
19.45-20.30 uur Nationale Herdenking
nabij het Bevrijdingsmonument, hoek Heereweg/Oranjelaan.
20.30 uur Afsluiting in de Klister, verenigingsgebouw van de
Gereformeerde Kerk Lisse (op uitnodiging).

TOELICHTING PROGRAMMA

14.00-16.15 uur  Bezoek Lissese oorlogsgraven en B-17-monument.
Lisse telt momenteel nog vier oorlogsgraven: twee op de Algemene Begraafplaats Duinhof en twee nabij de r.-k. kerk St. Agatha, waarvan één kerkelijk eregraf met vier oorlogsslachtoffers. Het totaal aantal plaatselijke oorlogsslachtoffers bedraagt zeven.

Ter nagedachtenis van de gevallenen vindt jaarlijks een bezoek aan de graven plaats. Nabestaanden zijn daarbij blijvend betrokken. Bij toerbeurt nemen Lissese basisscholen deel. Dit jaar zullen leerlingen van de Jenaplan basisschool De Waterval bij elk graf een korte herdenking houden en een bloemenhulde brengen.

Ook het B-17-monument, gesitueerd in de tuin van de r.-k. kerk in De Engel, wordt bezocht. Daarbij zijn tevens leerlingen van de r.-k. basisschool De Klarinet aanwezig. Deze school heeft het B-17 monument geadopteerd.

18.45 – 19.45 uur   Algemene Herdenkingsbijeenkomst
In de Gereformeerde Kekrk Lisse, Heereweg 105

Het jaarthema is ‘In vrijheid kiezen’, want juist onze huidige vrijheid om te kunnen en mogen kiezen schept een verantwoordelijkheid om deze vrijheid te beschermen, te koesteren en de juiste keuzes te niet merkbaar. Voor meer informatie over het thema zie: www.4en5mei.nl.
Gesproken woord en muziek zijn kenmerken van deze bijeenkomst. Kerk, zal het woord voeren namens de Lissese kerken. gedichten. De verdere muzikale inbreng wordt verzorgd door het Lissese a-capellakoor De Gele Hoed o.l.v. Micheline de Rooij. Het repertoire bestaat uit meerstemmige wereldmuziek.

Aansluitend is er een Stille Tocht naar het Bevrijdingsmonument hoek Oranjelaan/Heereweg.

19.45 – 20.30 uur  Nationale Herdenking
Nabij Bevrijdingsmonument, hoek Heereweg/Oranjelaan.

Ter plaatse vanaf 19.45 uur speelt het Harmonieorkest Da Capo koraalmuziek. De heer Leo Romijn en leerlingen van de Jenaplanschool De Waterval dragen gedichten voor. Na het traditionele taptoesignaal volgen twee minuten stilte. Een van de vaste ceremoniële handelingen is het plaatsen van bloemstukken nabij het Bevrijdingsmonument. Daarbij verleent de Scoutinggroep Lisser Kaninefaten al vele jaren assistentie aan vertegenwoordigers van:

  • de Gemeente Lisse;
  • de Stichting Oranje-comité Lisse en de Werkgroep Nationale Herdenking 4 mei Lisse;
  • de Stichting Bevordering Welzijn Georganiseerde Werknemers Lisse;
  • de gezamenlijke kerken van Lisse en de Raad van Kerken;
  • de Lissese oorlogslachtoffers
  • de Lissese Ouderenbonden (KBO en PCOB);
  • de Politie Team Bollenstreek;
  • de Vereniging Oud-Indiëgangers, Wapenbroeders en Vereniging Oud-Militairen Indonesië;
  • Contact Oud-Mariniers Lisse;

Leerlingen van de jenaplanschooi De Waterval brengen namens alle Lissese scholieren een bloemenhulde.

Mevrouw Lies Spruit, burgemeester, sluit de bijeenkomst af.
 

Was het hier ook oorlog?
Een bijdrage van Ed Olivier, auteur/journalist

Op 4 mei leggen de leerlingen van een van de Lissese basisscholen ’s middags bloemen op de zeven Lissese oorlogsgraven. ’s Avonds, bij het monument, lezen de kinderen hun zelfgemaakte gedichten voor tijdens de plechtige herdenking. Ter voorbereiding hiervan bezoeken Joke Beijk (4 mei-comité) en Ed Olivier (auteur van het boek ‘Wat toch een tijd’) elk jaar de betreffende schoolklas. Eerder deed Corrie Plantfeber dat bij toerbeurt op een van de scholen om over de oorlog te praten. En dan  vooral over wat de Tweede Wereldoorlog in Lisse teweeg heeft gebracht.
De kinderen hebben al heel wat over de oorlog geleerd in de geschiedenisles: de Duitse inval, de bezetting, de Jodenvervolging, de invasie van de Geallieerden in Normandië en de bevrijding. Maar die bekende foto van Duitse soldaten bij de Grote Kerk op het Vierkant roept meestal de reactie op: Was het hier ook oorlog? Ja, in Lisse was het ook oorlog.

De meeste foto’s die hiervan getuigen zijn tijdens de bezetting stiekem gemaakt door fotograaf Piet Mieloo (sr.) en zijn zoon Sam. Foto’s die de Duitse soldaten zelf maakten om naar huis te sturen moesten ze bij een ontwikkelcentrale in Haarlem af laten drukken. Maar omdat dit zo lang duurde gingen ze weleens met hun volle fotorolletje naar de fotozaak in de Kanaalstraat. De fotograaf maakte dan illegaal ook een afdruk voor eigen gebruik. Veel van deze foto’s zijn te vinden in het archief van de gemeente Lisse. Er zijn in Lisse zeven oorlogsslachtoffers begraven, maar bijna zestig inwoners van Lisse kwamen in de periode 1940-1945 door oorlogsgeweld om het leven. Drie van hen kwamen in de eerste oorlogsdagen om het leven bij gevechten om de vliegbasis Valkenburg: Piet van Egmond, Teun Kulk en Rinus Warmerdam. Een vierde dienstplichtig militair sneuvelde in Dordrecht: Jacob Zwetsloot, vader van een gezin met twee jongens, Jan van 2 en Theo van 3 maanden. Jan de Graaf uit Lisse – zoon van de bekende huisarts – werd vermoord, omdat hij illegaal naar Radio Oranje luisterde en werd verraden. Je kunt je dit nu bijna niet meer voorstellen.