Vlaginstructie

De Nederlandse vlag

De Nederlandse vlag symboliseert de eenheid en onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. Als zij in Nederland wordt gehesen dient de Nederlandse vlag een ereplaats in te nemen.
De juiste kleuren van de Nederlandse vlag zijn helder vermiljoenrood – wit – kobaltblauw. De afmetingen verhouden zich als 2:3 waarbij '2' als broekingsmaat gehanteerd wordt en '3' het uitwaaiend gedeelte is. De lengte van de stok of mast is zodanig uitgevoerd dat de vlag, ook als zij halfstok hangt, de grond niet kan raken en het verkeer niet hindert. Op de vlag mogen geen versieringen of andere toevoegingen zoals teksten of beeldmerken worden aangebracht. Alleen op uitdrukkelijke toestemming van het staatshoofd kan daarvan worden afgeweken. Slechts enkele watersportverenigingen hebben die toestemming verkregen.

Wat zijn de vaste data voor het vlaggen ?
De vaste dagen waarop door de overheid in ieder geval wordt gevlagd zijn:

31 januari verjaardag Prinses Beatrix
27 april verjaardag Koning Willem-Alexander, Koningsdag
4 mei Dodenherdenking, half stok vanaf 18.00 uur,
5 mei Bevrijdingsdag
17 mei verjaardag Koningin Maxima
29 juni Nederlandse Veteranendag
15 augustus formeel einde Tweede Wereldoorlog,
7 december verjaardag Prinses Catharina-Amalia
15 december Koninkrijksdag

Particulieren wordt geadviseerd deze vlaginstructie te volgen.
Als één van de bovengenoemde data op een zondag of algemeen erkende christelijke feestdag valt, dient de vlag een dag later te worden uitgestoken. Koningsdag wordt in dat geval een dag eerder gevierd, waardoor de vlag dus ook een dag eerder wordt uitgestoken. Op 4 en 5 mei wordt altijd op de dag zelf gevlagd.

Wanneer gebruik je een oranje wimpel ?
Op Koningsdag en op de hierboven vermelde verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis wordt de vlag met een oranje wimpel gevoerd. Bij alle andere gelegenheden wordt de Nederlandse vlag zonder wimpel gevoerd.

Hoe gaat het halfstok vlaggen op 4 mei ?
De Nationale Dodenherdenking beperkt zich tot de vooravond van 4 mei. Om die reden is het halfstok vlaggen officieel dan ook beperkt tot de tijdsperiode van 18.00 uur tot zonsondergang. Na het houden van twee minuten stilte wordt de vlag dus niet in top gehesen, maar blijft tot zonsondergang halfstok hangen. Dit is voor het eerst landelijk ingevoerd in 2001, omdat er na 20.02 uur op veel plaatsen nog activiteiten in het kader van de dodenherdenking plaatsvinden. Het halfstok houden van de vlag doet recht aan de gevoelens van oorlogsoverlevenden en nabestaanden van oorlogsslachtoffers en aan het ingetogen karakter van de avond van de vierde mei, waarbij het respect voor de doden centraal staat. Bij het halfstok hangen van de vlag in een verticale vlaggenmast moet die eerst in top worden gehesen om vervolgens langzaam te worden neergehaald tot de onderzijde van de vlag op de helft van de stok is. Ook bij het strijken van de vlag moet deze eerst weer langzaam in top gehesen worden, alvorens hij neergehaald kan worden. Bij schuine vlaggenstokken van 2 tot 3 meter wordt de bovenzijde van de vlag 25 tot 50cm onder de knop bevestigd.

Mag ik de Nederlandse vlag ook gebruiken bij een privé-aangelegenheid ?
Het is burgers en bedrijven te allen tijde toegestaan om de Nederlandse vlag te gebruiken voor gebeurtenissen die gunstig zijn voor de betreffende gebruiker, zoals jubilea of het halen van een schooldiploma. Ook bij persoonlijke rouw mag de Nederlandse vlag halfstok worden gehangen door de gebruiker.

Hoe lang mag de Nederlandse vlag buiten hangen ?
Het hijsen van vlaggen geschiedt bij zonsopgang (behalve op 4 mei; zie boven) en het neerhalen van vlaggen bij zonsondergang. In de krant en diverse websites kunt u zien wanneer de zon opkomt en ondergaat. De Nederlandse vlag mag alleen ’s nachts buiten blijven hangen, indien hij van beide kanten goed verlicht wordt.

Bron: Rijksvoorlichtingsdienst.

nederlandse-vlag-met-oranje-wimpel