Welkom

VOORWOORD

De hoofdthema’s van ons programma 2018 zijn heel herkenbaar: traditionele Oranjefeesten op Koningsdag en een drietal herdenkingsbijeenkomsten in het kader van de Nationale Herdenking 4 mei. Lokale horecaondernemers organiseren muzikale festivals op Koningsdag en Bevrijdingsdag.

Lied voor de koning.
Ter gelegenheid van de 50e verjaardag op 27 april 2017 van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft het bestuur van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen een lied laten schrijven door tekstschrijfster Coot van Doesburgh. Het ‘Lied voor de koning’ is vervolgens op muziek gezet door componist Edwin Schimscheimer.

Het nieuwe lied werd eerst in maart 2017 aangeboden aan alle oranjeorganisaties met het verzoek dit te zingen bij o.a. de gebruikelijke aubades. In ons dorp bleek de voorbereidingstijd te kort voor een goede uitvoering. Inzet is dat het ‘Lied voor de koning’ op het programma van de komende aubade komt te staan. De tekst van dit loflied vindt u na dit voorwoord.

In het Oranje boekje dat huis-aan-huis wordt bezorgd bevat drie bijzondere publicaties.
Informatie over de Pony Opvang Lisserbroek (blz. 21).
Bassel Alsabbagh is gastspreker tijdens de Algemene Herdenkingsbijeenkomst 4 mei.

Met zijn gezin is hij  gevlucht uit Damascus, hoofdstad van het verscheurde Syrië. In de vorm van een interview met betrokkene kunt u lezen over de positieve wijze waarop in ons land de opvang van ontheemden kan verlopen (blz. 27).
Een gedicht van Esther Versluis, leerlinge van de  r.-k. basisschool Beekbrug, dat zij in het kader van het bezoek aan de oorlogsgraven in mei 2017 heeft geschreven (blz. 31).

Graag nodigen wij u uit tot een bezoek aan het brede aanbod van activiteiten.
De Stichting Oranje-comité Lisse en de Werkgroep Nationale Herdenking 4 mei Lisse,

Aart Tibboel, voorzitter

Onverhoopte afgelastingen wegens slecht weer worden op deze pagina vermeld.

‘Lied voor de koning’
Lang zal hij leven, gelukkig en goed
Dan doen wij ook met wat durf en wat moed
Hoe we ook onderling allen verschillen
Ieder kan helpen bij wat wij graag willen
Dan is er niemand meer werk’lijk alleen
Eén voor ons allen en allen voor één

Als we na kijken, ook werkelijk zien
Als we naast horen ook luist’ren misschien
En dan begrijpen en stoppen met haten
Als we dan lachen en eindelijk praten
Dan komt ‘t goed, dus geef me je hand
En loop met me mee door dit prachtige land

Een plaats om te leven voor ons allemaal
Wij spreken tenslotte dezelfde taal

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.